O nas


Business Angel Seedfund (BAS) wyróżnia się wśród funduszy. Jesteśmy pierwszym funduszem zalążkowym stworzonym przez aniołów biznesu. BAS został stworzony nie przez finansową instytucję, ale przez prywatnych przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces w Polsce i na świecie tworząc swoje firmy "od zera". Założycielami BAS są bezpośrednio angażujących się w zarządzanie funduszem Maciej Grabski (dawniej Wirtualna Polska) i Jędrzej Wittchen (Wittchen S.A.) oraz Maciej Duda (PKM DUDA) i Jacek Kawalec (dawniej Wirtualna Polska). Wraz z zarządem funduszu regularnie - raz na 2 tygodnie - analizuje zgłaszane przez przedsiębiorców projekty.

Business Angel Seedfund powstał w 2007 r. Współpracuje m.in. z Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Lewiatan Business Angels, Oxford Innovation (OXIN) i Oxford Investment Opportunity Network (OION). BAS uzyskał też wsparcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu wsparcia funduszy kapitału zalążkowego (SPO W.K.P 1.2.3.). Dotychczasowe inwestycje BAS to m.in.: Screen Network - system do zarządzania treścią multimedialną w punktach sprzedaży (POS TV), Polymem - spółka rozwijająca i produkująca membrany polipropylenowe do mikrofiltracji, projektująca systemy do mikro- ultra- i nanofiltracji oraz odwróconej osmozy założona przez pracowników naukowych Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, Hub30 - nowy prokonsumencki serwis e-commerce, Centrum Podróży


„Business Angel Seedfund” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Gdańsku (80-251), przy ul. Stefana Batorego 16/1A (dalej jako Spółka), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019, poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w wyznaczonym w tym celu punkcie obsługi Spółki pod adresem: al. Grunwaldzka 472C, III piętro, 80-309 Gdańsk, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 9.00 - 15.00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem wymaganym przez przepisy.Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 37/2010 (5927) z 24 lutego 2020 r. (poz. 9735): Wobec upływu czasu, na jaki została utworzona spółka „Business Angel Seedfund” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA w likwidacji z siedzibą w Gdańsku (KRS 272422) 31.12.2019 r. doszło do otwarcia jej likwidacji. Wzywa się po raz drugi wierzycieli Spółki do zgłaszania ich wierzytelności na adres siedziby Spółki: ul. Batorego 16/1A, 80-251 Gdańsk, w terminie 6 miesięcy od daty tego wezwania


Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 24/2010 (5914) z 05 lutego 2020 r. (poz. 5914): „Wobec upływu czasu, na jaki została utworzona spółka „Business Angel Seedfund” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA w likwidacji z siedzibą w Gdańsku (KRS 272422) 31.12.2019 r. doszło do otwarcia jej likwidacji. Wzywa się po raz pierwszy wierzycieli Spółki do zgłaszania ich wierzytelności na adres siedziby Spółki: ul. Batorego 16/1A, 80-251 Gdańsk, w terminie 6 miesięcy od daty drugiego wezwania.”
Projekt współfinansowany       Unia dla przedsiębiorczych


Kontakt

Business Angel Seedfund Sp. z o.o. S.K.A.


Inwestycje:
Preferowaną formą przyjmowania biznes planów jest e-mail. Ze względu na konieczność dobrego przygotowania się do spotkania, prosimy o umawianie terminów z wyprzedzeniem. Napisz do nas: inwestycje@seedfund.pl
Biuro w Gdańsku:
ul. Batorego 16/1A
80-251 Gdańsk
e-mail: biuro@seedfund.pl
Preferowaną formą przyjmowania biznes planów jest e-mail. Ze względu na konieczność dobrego przygotowania się do spotkania, prosimy o umawianie terminów z wyprzedzeniem. Napisz do nas: inwestycje@seedfund.pl