Kontakt

Business Angel Seedfund Sp. z o.o. S.K.A.


Inwestycje:
Preferowaną formą przyjmowania biznes planów jest e-mail. Ze względu na konieczność dobrego przygotowania się do spotkania, prosimy o umawianie terminów z wyprzedzeniem. Napisz do nas: inwestycje@seedfund.pl
Biuro w Gdańsku:
ul. Batorego 16/1A
80-251 Gdańsk
e-mail: biuro@seedfund.pl

Zastrzeżenia prawne

Ponieważ trafia do nas wiele biznes planów, w tym zawierające takie same bądź podobne pomysły, nie możemy wykluczyć, że pomysły zawarte w dokumencie przez Ciebie przekazanym, znajdą się w innym biznesie sfinansowanym przez BAS. Dlatego nie przekazuj nam informacji, które uważasz za tajemnicę firmy, do czasu aż nie podpiszemy stosownego dokumentu o zachowaniu poufności.

#