Seminarium PAN i Business Angel Seedfund

21 lipiec 2007

W środę 21 czerwca w Sali Okrągłego Stołu w Pałacu Staszica w Warszawie - siedzibie Polskiej Akademii Nauk odbyło się seminarium środowisk naukowych Pt. "Zasady i praktyka komercjalizacji odkryć naukowych i dostępne źródła finansowania".
Organizatorami seminarium byli: Polska Akademia Nauk i Business Angel Seedfund. W seminarium uczestniczyli m.in. prof. Dr Michał Kleiber - Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Dr Andrzej Górki - Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, oraz przedstawiciele placówek naukowych. 

Prof. Kleiber we wstępnym słowie przedstawił zgromadzonym stan polskiej nauki oraz cele jakie powinniśmy sobie wyznaczyć dla przeciwdziałania opóźnieniom cywilizacyjnym. Jednym z kluczowych elementów na tej drodze są strukturalne zmiany w finansowaniu polskiej nauki i ułatwienia oraz zachęty dla komercjalizowania odkryć i wynalazków. 

Podczas seminarium przedstawione zostały tzw. "dobre praktyki" pokazujące zakończone sukcesem procesy komercjalizacji, w skali makro na przykładzie BIOTON SA oraz w skali mikro na przykładzie Krzysztof Kucharczyk Techniki Elektroferyczne Sp. z o.o.. Wyczerpujący wykład na temat modeli i zasad komercjalizacji, zwłaszcza przeprowadzanych we współpracy z funduszem inwestycyjnym - przedstawił Michał Olszewski - wiceprezes Business Angel Seedfund Sp. z o.o. Spotkanie podsumowali wspólnie Prezesi PAN wskazując na konieczność organizowania tego typu seminariów i szerzenie wiedzy na temat współpracy środowisk naukowych z biznesem i funduszami inwestycyjnymi.

Aktualności

7 kwiecień 2014

Oferta sprzedaży

Business Angel Seedfund zaprasza do składania ofert na pakiet mniejszościowy spółki Hub30.com Sp. z o.o. (40% udziałów w kapitale i głosach).
czytaj dalej
8 lipiec 2011

Fundusz Business Angel Seedfund inwestuje w SmartNet Research&Solutions i projekt Fanpage Trender

Business Angel Seedfund inwestuje w SmartNet Research&Solutions i ich najnowszy projekt Fanpage Trender – łatwe w obsłudze narzędzie do badań internetowych.
czytaj dalej