Komercjalizacja innowacji w Polsce - doświadczenia funduszu realizującego program SPO WKP 1.2.3

13 listopad 2007

BAS inwestuje przede wszystkim w firmy, których biznes oparty jest na innowacjach oraz komercjalizacji odkryć naukowych. Utworzony wiosną tego roku fundusz zaangażował w pierwsze projekty 7 mln zł.

BAS inwestuje przede wszystkim w firmy, których biznes oparty jest na innowacjach oraz komercjalizacji odkryć naukowych. Utworzony wiosną tego roku fundusz zaangażował w pierwsze projekty 7 mln zł. 

Niestety bez zmiany art. 37 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym np. jednostkom PAN nie wolno nabywać i obejmować udziałów w spółkach prywatnych, komercjalizacja wynalazków naukowych jest utrudniona. Jest to bardzo istotna bariera skutkująca w skali gospodarki wielomilionowymi kosztami utraconych korzyści. Jej zniesienie nie wymaga ponoszenia dużych nakładów. Liczymy, że nowy parlament zmieni szkodliwy przepis.  

Business Angel Seedfund to fundusz kapitału zalążkowego, finansujący rozwój firm innowacyjnych we wczesnej fazie rozwoju. BAS to fundusz wyróżniający się tym, że inwestorzy - tzw. aniołowie biznesu – angażują się osobiście w budowanie przedsięwzięć razem z przedsiębiorcami. Inwestorzy BAS posiadają duże doświadczenie i sukcesy w budowaniu wartości firm - od zera do kilkuset milionów: Jędrzej Wittchen – Wittchen, Maciej Duda – Polski Koncern Mięsny Duda, Maciej Grabski i Jacek Kawalec – Wirtualna Polska. 

W ramach BAS Inwestorzy prywatni zainwestują w spółki łącznie ponad 20 mln zł.  Ponadto BAS zostanie wsparty dodatkowymi kwotami z PARP w ramach programu „wsparcie funduszy kapitału zalążkowego” (SPO WKP 1.2.3.). W czerwcu b.r. zawarta została umowa pomiedzy BAS a PARP. Agencja zobowiązała się przekazać w kilku transzach 17 mln zł zwrotnego wsparcia na poszczególne inwestycje. Program jest nowy, toteż aby skorzystać z jego środków, niektóre zapisy umowy wymagają precyzyjnej interpretacji. Liczymy, że w ciągu dwu najbliższych dni PARP wesprze kolejne inwestycje spełniające określone w ustawie, rozporządzeniu oraz umowie kryteria – powiedział podczas konferencji prasowej Michał Olszewski, wiceprezes BAS. 


BAS aktywnie poszukuje możliwości inwestycji w firmy nakierowane na biznes w oparciu  o komercjalizację odkryć naukowych, jak również w firmy i pomysły z branży teleinformatycznej. Cieszy nas wielokrotnie deklarowana gotowość wsparcia tego rodzaju działalności ze strony rządu, jak również duża skala finansowania innowacji i popularyzacji innowacyjności ze źródeł publicznych.  Niestety bez usunięcia istniejących barier komercjalizacja badań naukowych będzie utrudniona. Powodem jest art. 37 ustawy o finansach publicznych, mówiący o tym, że np. jednostkom PAN nie wolno nabywać i obejmować udziałów w spółkach prywatnych. Tym samym komercjalizacja technologii poprzez utworzenie spółki celowej (spin-off), do której instytut wnosiłby technologię/patenty, a inwestor kapitał, jest w Polsce zabroniona. - Jest to bardzo istotna bariera skutkująca w skali gospodarki wielomilionowymi kosztami utraconych korzyści. Jej zniesienie nie wymaga ponoszenia dużych nakładów. Liczymy, że nowy parlament nada sprawie odpowiedni priorytet – dodał Maciej Grabski - Uważamy także, że premiowanie w selekcji projektów innowacyjnych uzyskujących wsparcie z środków publicznych tych przedsięwzięć, w które zaangażowany jest także podmiot prywatny, zwiększyłoby odsetek projektów kończących się sukcesem rynkowym. Obecnie uzyskanie wsparcia np. z Inicjatywy Technologicznej powoduje, że beneficjenci nie są już zainteresowani współpracą z inwestorem narzucającym projektowi biznesowy reżim i ukierunkowanie na rynek. 

Aktualności

7 kwiecień 2014

Oferta sprzedaży

Business Angel Seedfund zaprasza do składania ofert na pakiet mniejszościowy spółki Hub30.com Sp. z o.o. (40% udziałów w kapitale i głosach).
czytaj dalej
8 lipiec 2011

Fundusz Business Angel Seedfund inwestuje w SmartNet Research&Solutions i projekt Fanpage Trender

Business Angel Seedfund inwestuje w SmartNet Research&Solutions i ich najnowszy projekt Fanpage Trender – łatwe w obsłudze narzędzie do badań internetowych.
czytaj dalej