Biznesplan
Najważniejszym dokumentem, na podstawie którego dokonujemy ostatecznej decyzji o podjęciu inwestycji jest biznesplan. Najlepiej, kiedy przedsiębiorca przygotuje go jeszcze przed nawiązaniem z nami kontaktu. Jego lektura pomoże nam ocenić atrakcyjność projektu i przygotować się do rozmów o szczegółach. Biznesplan może zostać przygotowany zarówno w postaci dokumentu tekstowego jak np. kilkunasto-slajdowej prezentacji Power Point. Najważniejsze, żeby dawał odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jaki jest główny cel firmy, na czym – w jednym/dwóch zdaniach polega innowacyjność pomysłu?
  • Kto tworzy zespół – kim są założyciele, jakie są ich dotychczasowe osiągnięcia? Jakie mają umiejętności i jakie przydzielono im role w zespole?
  • Jak wygląda produkt lub usługa? Na jaką potrzebę odpowiada, jaki problem rozwiązuje? Jakie będzie mieć (ma) funkcje, formę? Jak będzie wykonywany? Kto jest autorem zastosowanych rozwiązań?
  • Jak wygląda rynek? Jaka jest jego obecna wielkość i jaka jest jego prognozowana wielkość w kolejnych latach? Jakie czynniki wpływają na jego rozwój? Jaki udział w rynku uzyska firma?
  • Kim są konkurenci? Jakie są ich silne i słabe strony.
  • Na czym firma będzie zarabiać? W jakiej cenie sprzedawać produkt? Jak będzie wyglądać dystrybucja? Czy można określić profil potencjalnych klientów z oszacowaniem wielkości dokonywanych przez nich zakupów (w przyszłości)?
  • Jak wygląda prognozowany bilans finansowy, rachunek wyników, przepływów pieniężnych; jaka jest propozycja dla inwestora?

Biznesplan powinien być wyczerpujący, ale zwięzły i napisany prostym językiem. Jednostronicowe streszczenie dodatkowo ułatwi nam zakwalifikowanie go do pogłębionej analizy.

Aktualności

7 kwiecień 2014

Oferta sprzedaży

Business Angel Seedfund zaprasza do składania ofert na pakiet mniejszościowy spółki Hub30.com Sp. z o.o. (40% udziałów w kapitale i głosach).
czytaj dalej
8 lipiec 2011

Fundusz Business Angel Seedfund inwestuje w SmartNet Research&Solutions i projekt Fanpage Trender

Business Angel Seedfund inwestuje w SmartNet Research&Solutions i ich najnowszy projekt Fanpage Trender – łatwe w obsłudze narzędzie do badań internetowych.
czytaj dalej

Nasze inwestycje

SmartNet Research&Solutions

Business Angel Seedfund, fundusz zalążkowy aniołów biznesu, zainwestował w SmartNet Research&Solutions, firmę, która między innymi stworzyła i rozwija projekt Fanpage Trender.

Rabbid.pl

Serwis adresowany do osób zainteresowanych kupnem nowego samochodu udostępniający rewolucyjne narzędzia, pozwalające osiągnąć nieosiągalne zazwyczaj rabaty.